dies natalis

Presentatie "Volo, de vrije wil in zestien gedaanten"

  • Posted on: 23 September 2014
  • By: Jan-Joost

Woensdag 24 september is de Dies Natalis van het Gymnasium Camphusianum. In het kader van de 131e verjaardag wordt om 16:00u in de groene vleugel van de school het boek Volo, de vrije wil in zestien gedaanten gepresenteerd. In een verzameling aritkelen en impressies bespreken en verwerken docenten en leerlingen van het Camphusianum diverse aspecten van de vrije wil op uiteenlopende terreinen als de filosofie, de biologie, maar ook de godsdienst en de literatuur.

Inloop is vanaf 15:30u en u kunt zich aanmelden via info@camphusianum.nl.