boek

Ook een exemplaar van het lustrumboek Volo kopen?

  • Posted on: 1 February 2015
  • By: Jan-Joost

Jij hebt ook oren naar een exemplaar van het lustrumboek Volo: de vrije wil in zestien gedaanten, dat is uitgebracht ter ere van het 130-jarig bestaan van het Gymnasium Camphusianum? Dit boek is beschikbaar voor reVITAre-leden, zolang de voorraad strekt!

Een exemplaar bemachtig je zo: maak de kosten voor het Lustrumboek (€16,50 inclusief verzending) over naar IBAN NL27 RABO 010 72 65 370 t.n.v. Gymnasium Camphusianum Stichting OVO, te Gorinchem onder vermelding van Lustrumboek, naam en adres. Het boek zal dan zo spoedig mogelijk worden opgestuurd. Mocht het boek niet beschikbaar meer zijn, dan vermelden wij dit tijdig op deze site. Op verzoek kan een factuur worden verstuurd na ontvangst van het bedrag.

Voor verdere vragen kunt u mailen naar info@revitare.nl

Terugblik boekpresentatie Volo: de vrije wil in zestien gedaanten

  • Posted on: 12 January 2015
  • By: nvdw
Math Ossefort houdt een lezing over vrije wil in de christelijke kerk.

De voorstelling van een boek volgt meestal voor het verschijnen van het boek in plaats van erna. Voor Volo: de vrije wil in zestien gedaanten werd voor een select gezelschap op 24 september, de dies natalis van het Camphusianum, alsnog een presentatie gehouden. Het boek verscheen vorig jaar ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van de school en omvat zestien visies op de vrije wil, zowel in tekst als in beeld.

Co-auteur en redacteur van het boek en docent klassieke talen Math Osseforth hield een zeer interessante lezing over de rol van de vrije wil in de christelijke kerk, in het verlengde van de beschouwing die hij daarover in Volo schreef. Rector Hans Ruitenbeek bedankte hem en Suzanne Kleyn voor hun leidende rol in de totstandkoming van het boek. Ook Theo Bos en illustrator Christiaan Streefkerk van drukker Bos Reclame gingen niet zonder dankwoord huiswaarts.

Het boek bestaat uit bijdragen van docenten, leerlingen en één oud-leerling. Rector Ruitenbeek daagde ons allen in het voorwoord al uit om met nog meer van dit soort fraaie producties te komen en deed dat tijdens de bijeenkomst opnieuw. Nou, reVITAristen, nemen wij die uitdaging aan? Het is immers zo weer 2018...