alv

Agenda ALV woensdag 28 mei 2014

 • Posted on: 26 May 2014
 • By: Jan-Joost

reVITAre nodigt u uit voor de jaarlijkse ALV. Graag willen we tijdens deze ALV ideeën opdoen over wat reVITAre in de komende jaren voor de leden en de school kan betekenen.

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Gymnasium Camphusianum, Vroedschapstraat 11, Gorinchem

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen vorige ALV
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Van het bestuur
  1. Terugblik reunie
  2. Toekomst reVITAre
 6. Nieuwsbriefcommissie
 7. Financiën
  1. Stemming vaststelling contributie postleden
 8. Kascontrolecommissie
 9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

U kunt zich voor de ALV aanmelden via het aanmeldformulier.

Tags: