Uit de oude doos: interview met oprichter Vita Nova uit 1983

  • Posted on: 4 June 2013
  • By: Tommy van Eldik

De Vita Nova, wie kent hem niet? Iedere voormalig leerling van 25 jaar en ouder is met deze schoolkrant van het Gymnasium Camphusianum groot geworden. Maar wisten jullie dat Vita Nova al in 1946 is opgericht?

In 1983 interviewde de toenmalige redactie van Vita Nova dhr. A. Caljé, oprichter van Vita Nova, in het kader van het 100-jarig bestaan van het Gymnasium Camphusianum. Het volledige interview kunnen jullie hieronder lezen.

 

1. In welk jaar werd Vita Nova opgericht?

Oktober 1946

2. Hoe kwam het idee tot het oprichten van Vita Nova?

In het eerste nummer van Vita Nova schrijft de hoofdredactrice Bernarda ter Haar (6e klas):

"Maar toch moet het even gezegd wat we met de uitgave van Vita Nova bedoelen. V.N. zal de stem zijn van ons, Gorinchemse gymnasiasten, die willen laten zien dat wij jongeren, waarover op het ogenblik ten onrechte misprijzend gesproken wordt, niet slap zijn en futloos, maar dat wij iets kunnen presteren, ook buiten het proefwerk maken en het opdreunen van lesjes, dat er iets in ons leeft.

De leerlingen van de 4e klas (waaruit de twee andere redactieleden voortkwamen), die tijdens de vorige cursus ook al onderlinge lezingen hebben georganiseerd, waren het vooral die de stoot tot oprichting van dit blad gegeven hebben. (Wat in 1946/47 de 4e klas heette - rond 18 leerlingen - was een zeer levendig ondernemend gezelschap)."

In nr.1 van de 3e jaargang - september/oktober 1948 - schrijft één van de oprichters bij zijn afscheid uit de redactie:

"Toen we, pas 4e klassers geworden, ons nog onzeker voelden met nog 2 klassen boven ons, die ons doen en laten uiterst kritisch bezagen, was het de bijval van onze eigen klas, die Kees (Waaldijk) en mij stimuleerde en die ons het idee gaf door oprichting van een schoolkrant in het belang van onze school te handelen.

Met dit doel, namelijk ons schoolleven meer inhoud te geven, het gym tot nieuw leven te wekken en de onderlinge verbondenheid tussen hen die bij onze school betrokken waren, groter te maken - welk streven de naam ook zinvol verbeeldt - kwamen we tot oprichting van 'Vita Nova' en namen wij met Bernarda ter Haar - een 6e klasser - de redactie op ons."

3. Hoelang bent u redactielid geweest?

Het cursusjaar 1946/1947 en 1947/1948.

4. Werd er ook veel door leerlingen buiten de redactie copy ingezonden?

Ja.

5. Hoeveel schoolkranten werden er ongeveer in die tijd per schooljaar uitgegeven?

Maandelijks, namelijk cursusjaar 1946/1947 9 maal, cursusjaar 1947/1948 10 maal en 1948/1949 ook 10 maal.

6. Bestond er een censuur op de schoolkrant en zo ja, was die streng?

Geen enkele.

7. Welke verschillen zijn u opgevallen tussen de schoolkrant van nu en van vroeger?

U zond mij een nummer van Vita Nova toe, dat maar liefst 41 bladzijden telde. Het is een lichtvoetig geschrift met een grote verscheidenheid: artikelen, gedichten (waaronder een menigte haikus), fragment uit een dagboek, verslagen van voetbalwedstrijden en excursies en zelfs stripverhalen.

Het verschil kan ik moeilijk onder woorden brengen. Ik zal een greep doen uit de inhoud van Vita Nova gedurende de eerste drie jaargangen. De lezer kan dan zelf oordelen.

 

a. Beschouwende artikelen

De doodstraf. Anti-militarisme. Heeft de tegenwoordige jeugd nog idealen? Amicitia. Durf te worden. De botsing tussen bevel en geweten. Geschiedenis zionisme. Jeugd en opvoeding. Militaire dienst en democratie. School en democratie. Het Indonesische vraagstuk.

b. Opstellen/vertelsels van allerlei aard. Een greep...

Een zomeravond. Een verhaal dat niet echt gebeurd kan zijn. Tranen.

c. Gedichten

d. Boekbesprekingen

e. Verslagen van sportwedstrijden, muziekdagen, excursies, debatingmiddagen