Donaties

  • Posted on: 2 May 2014
  • By: Tommy van Eldik

Het lidmaatschap van reVITAre is gratis. Alleen voor activiteiten, zoals de reünie, vragen wij een kleine financiële bijdrage.

Wilt u reVITAre persoonlijk of met uw bedrijf steunen? Neem dan contact op met onze penningmeester of maak een door u zelf gekozen bedrag over op NL25RABO0175475709 t.n.v. reVITAre te Gorinchem, onder vermelding van uw voor- en achternaam en examenjaar.

Bij voorbaat hartelijk dank!