Recordaantal diploma's uitgereikt!

 • Posted on: 7 July 2016
 • By: Jan-Joost

Voor het tweede jaar op rij vond gisteravond in de Grote Kerk in Gorinchem de diplomauitreiking van het Gymnasium Camphusianum plaats. Meer dan 100 leerlingen ontvingen daar hun gymnasiumdiploma.

reVITAre feliciteert alle geslaagden met hun diploma en nodigt alle geslaagden uit om lid te worden via de site www.revitare.nl. Namens het bestuur wensen wij hen een fijne vakantie toe en veel succes en plezier in hun verdere leven!

Afscheid George van der Vliet: donderdag 29 oktober 2015

 • Posted on: 27 October 2015
 • By: Jan-Joost

Docent geschiedenis George van der Vliet neemt na 34 jaar lesgeven op het gymnasium op donderdag 29 oktober 2015 officieel afscheid. Dit vindt plaats van 15:00u tot 17:00u aan de Vroedschapstraat 11 in Gorinchem. U bent van harte welkom dit moment met hem en andere (oud-)leerlingen en docenten te delen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@camphusianum.nl.

Meer informatie vindt u in de uitnodiging.

Afscheid Saskia van der Lee: woensdag 8 juli 2015

 • Posted on: 24 June 2015
 • By: Jan-Joost

Docent klassieke talen Saskia van der Lee neemt na 30 jaar lesgeven op het gymnasium op woensdag 8 juli 2015 officieel afscheid. Dit vindt plaats van 14:30u tot 17:00u aan de Vroedschapstraat 11 in Gorinchem. U bent van harte welkom dit moment met haar en andere (oud-)leerlingen en docenten te delen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@camphusianum.nl.

Meer informatie vindt u in de uitnodiging.

Ook een exemplaar van het lustrumboek Volo kopen?

 • Posted on: 1 February 2015
 • By: Jan-Joost

Jij hebt ook oren naar een exemplaar van het lustrumboek Volo: de vrije wil in zestien gedaanten, dat is uitgebracht ter ere van het 130-jarig bestaan van het Gymnasium Camphusianum? Dit boek is beschikbaar voor reVITAre-leden, zolang de voorraad strekt!

Een exemplaar bemachtig je zo: maak de kosten voor het Lustrumboek (€16,50 inclusief verzending) over naar IBAN NL27 RABO 010 72 65 370 t.n.v. Gymnasium Camphusianum Stichting OVO, te Gorinchem onder vermelding van Lustrumboek, naam en adres. Het boek zal dan zo spoedig mogelijk worden opgestuurd. Mocht het boek niet beschikbaar meer zijn, dan vermelden wij dit tijdig op deze site. Op verzoek kan een factuur worden verstuurd na ontvangst van het bedrag.

Voor verdere vragen kunt u mailen naar info@revitare.nl

Terugblik boekpresentatie Volo: de vrije wil in zestien gedaanten

 • Posted on: 12 January 2015
 • By: nvdw
Math Ossefort houdt een lezing over vrije wil in de christelijke kerk.

De voorstelling van een boek volgt meestal voor het verschijnen van het boek in plaats van erna. Voor Volo: de vrije wil in zestien gedaanten werd voor een select gezelschap op 24 september, de dies natalis van het Camphusianum, alsnog een presentatie gehouden. Het boek verscheen vorig jaar ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van de school en omvat zestien visies op de vrije wil, zowel in tekst als in beeld.

Co-auteur en redacteur van het boek en docent klassieke talen Math Osseforth hield een zeer interessante lezing over de rol van de vrije wil in de christelijke kerk, in het verlengde van de beschouwing die hij daarover in Volo schreef. Rector Hans Ruitenbeek bedankte hem en Suzanne Kleyn voor hun leidende rol in de totstandkoming van het boek. Ook Theo Bos en illustrator Christiaan Streefkerk van drukker Bos Reclame gingen niet zonder dankwoord huiswaarts.

Het boek bestaat uit bijdragen van docenten, leerlingen en één oud-leerling. Rector Ruitenbeek daagde ons allen in het voorwoord al uit om met nog meer van dit soort fraaie producties te komen en deed dat tijdens de bijeenkomst opnieuw. Nou, reVITAristen, nemen wij die uitdaging aan? Het is immers zo weer 2018...

Presentatie "Volo, de vrije wil in zestien gedaanten"

 • Posted on: 23 September 2014
 • By: Jan-Joost

Woensdag 24 september is de Dies Natalis van het Gymnasium Camphusianum. In het kader van de 131e verjaardag wordt om 16:00u in de groene vleugel van de school het boek Volo, de vrije wil in zestien gedaanten gepresenteerd. In een verzameling aritkelen en impressies bespreken en verwerken docenten en leerlingen van het Camphusianum diverse aspecten van de vrije wil op uiteenlopende terreinen als de filosofie, de biologie, maar ook de godsdienst en de literatuur.

Inloop is vanaf 15:30u en u kunt zich aanmelden via info@camphusianum.nl.

Mw. Willemse met pensioen

 • Posted on: 15 July 2014
 • By: Jan-Joost

Morgen neemt Goli Willemse afscheid van het Camphusianum. Zij was 21 jaar lang een gewaardeerd docent aardrijkskunde, mentor en begeleidster van excursies, BAGger en internationalisering. Vele oud-leerlingen herinneren zich waarschijnlijk de gang naar het noodlokaal naast het hoofdgebouw op Sparta. De hoedster van lokaal 13 wordt morgen (woensdag 16 juli) van 15 tot 17 uur in het zonnetje gezet in Het Gebouw, de huidige lokatie van het Camphusianum aan de Vroedschapsstraat.

Overlijden Pieter de Vos

 • Posted on: 3 June 2014
 • By: Jan-Joost

Wij ontvingen het droeve bericht dat drs. Pieter Th. de Vos, oud-docent klassieke talen op het Camphusianum van 1973 tot en met 2005, op 29 mei jongstleden is overleden. Pieter heeft vele generaties leerlingen wegwijs gemaakt in de klassieken en niet alleen op onze middelbare school, maar ook door zijn bijdragen aan lesmethode Redde Rationem. Na zijn pensionering zette hij zich door het geven van bijles in voor de jongere generaties. Hij was al enige tijd ernstig ziek en kon daarom ook niet aanwezig zijn bij de laatste reünie. Pieter wordt op 4 juni in Katwijk begraven.

reVITAre wenst zijn nabestaanden veel sterkte.

Tags: 

Agenda ALV woensdag 28 mei 2014

 • Posted on: 26 May 2014
 • By: Jan-Joost

reVITAre nodigt u uit voor de jaarlijkse ALV. Graag willen we tijdens deze ALV ideeën opdoen over wat reVITAre in de komende jaren voor de leden en de school kan betekenen.

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Gymnasium Camphusianum, Vroedschapstraat 11, Gorinchem

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen vorige ALV
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Van het bestuur
  1. Terugblik reunie
  2. Toekomst reVITAre
 6. Nieuwsbriefcommissie
 7. Financiën
  1. Stemming vaststelling contributie postleden
 8. Kascontrolecommissie
 9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

U kunt zich voor de ALV aanmelden via het aanmeldformulier.

Tags: 

Pagina's